Lá Spóirt na Scoile 2021

Bhí seachtain iontach againn an tseachtain seo leis an Lá Spóirt agus Seachtain Aclaí. Bhí imeachtaí spóirt difriúla ar siúl gach lá agus bhain gach duine an-taitneamh as.

Roinnt de na buaiteoirí ar an lá. Comhghairdeas libh go léir!

MyOn Readathon 2021

Comhghairdeas le gach duine a ghlac páirt i Readathon 2021 na scoile! Feictear thíos na buaiteoirí as gach rang a bhuaigh dearbhán agus an buaiteoir foriomlán a bhuaigh Kindle.

Naíonáin bheaga i mbun oibre

Naíonáin bheaga ag obair go dian ag cur spionáiste, biatais agus leitís i ngairdín na scoile. Junior infants working hard planting spinach, beetroot and lettuce in the school garden.

‘Laethanta Saoire na Cásca. Naíonáin bheaga ag baint taitneamh as na maisiúcháin. Easter Holidays. Junior infants enjoying the decorations.’

Seachtain na hInnealtóireachta

Thóg Rang a Ceathair tithe nua-aimseartha a bhain úsáid as fuinneamh in-athnuaite chun leictreachas a chruthú.

Comórtas Bácála Rang a Sé

I rith an dianghlasú, bhí daltaí Rang a Sé i mbun bácála. Seo roinnt samplaí dá gcuid iarrachtaí.  ‘Sí capall na hoibre an bia.’