Fáilte go
Gaelscoil Uí Drisceoil

Siobhán Ní Chatháin

PRÍOMHOIDE

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Nuair a thosnaíonn páiste sa bhunscoil i nGaelscoil Uí Drisceoil, tá sé/sí mar bhall de phobal foghlamtha le héiteas agus sainspiorad gaelscolaíoch, ilchreidmheach, comhoideachasúil, leanbhlárnach is daonlathach.

When a child begins primary education at Gaelscoil Uí Drisceoil, he/she becomes a member of a learning community with a multi denominational, gaelic speaking, co educational, children centred and democratically run ethos. 

Clárú / Enrolment 2022-2023

Enrolment 2022-2023 /Clárú 2022-2023

Our application form for the 2022 school year is now available here. Please note the dates below. 

Tá ár bhfoirm iarratais don schoil bhliain 2022 ar fáil anseo. Tabhair faoi ndeara na dataí thíos.

2022 Enrolment Form / Foirm Iarratais 2022 

Friday 1st October 2021: Application process will open for school year 2022

Friday 22nd October 2021 Closing date for receipt of Application form

Friday 5th November 2021 Offers to pupils

Friday 12th November 2021 Deadline for acceptance of offers

Dé hAoine 1ú Deireadh Fómhair: Tús le próiséis clárúcháin don scoil bhliain 2022

Dé hAoine, 22ú Deireadh Fómhair 2021: Foirm Iarrtais le bheith sa scoil

Dé hAoine 5ú Samhain 2021: Tairiscintí go daltaí

Dé hAoine, 12ú Samhain 2021: Sprioc dáta le haghaidh glacadh le hofráil

For all enquiries please email gaelscoiluidrisceoil@gmail.com or phone 0851048188 to discuss with Principal Siobhán Ní Chatháin.

Turas Fíorúil / Virtual Tour

Nuacht / News

Nuacht

Clárú

Teagmháil

Féilire