Fáilte go
Gaelscoil Uí Drisceoil

Siobhán Ní Chatháin

PRÍOMHOIDE

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Nuair a thosnaíonn páiste sa bhunscoil i nGaelscoil Uí Drisceoil, tá sé/sí mar bhall de phobal foghlamtha le héiteas agus sainspiorad gaelscolaíoch, ilchreidmheach, comhoideachasúil, leanbhlárnach is daonlathach.

When a child begins primary education at Gaelscoil Uí Drisceoil, he/she becomes a member of a learning community with a multi denominational, gaelic speaking, co educational, children centred and democratically run ethos. 

Clárú / Enrolment 2024 – 2025

Our application form for the 2024/2025 year is now available at the link above.

We are excited to welcome you to Gaelscoil Uí Drisceoil

While every effort will be made to accommodate your child this Application form doesn’t guarantee enrolment. We have a virtual tour on our website and we look forward to meeting you at our open morning on Friday 20st October .Our enrolment policy is on our website and all enrolment details. If you require any additional information please don’t hesitate to contact us on 0851048188, 021-4524684 or email or liam@gaelscoiluidrisceoil.com or failte@gaelscoiluidrisceoil.com

Tá ár bhfoirm iarratais iniata is ar fáil faoi ‘CLARÚ’

Táimid ar bís chun fáilte a chur romhaibh go Gaelscoil Uí Drisceoil .Cé go bhfuil súil againn go mbeidh áit sa scoil dod’ pháiste ní hionann an Fhoirm Iarratais seo a líonadh agus áit a bheith faighte sa scoil.Tá Turas fíoriúil ar shuíomh na scoile is tá míle fáílte romhaibh féachaint air chun blaiseadh de shaol na scoile a fháíl. Táimid ag súil libh a fheiscint ag an maidin oscailte ar an Aoine 20ú Deireadh Fómhair. Tá ár bpolasaí iontrála le fáil ar shuíomh na scoile chomh maith. Má tá a thuilleadh eolais uait ní gá ach glaoch ar an scoil ag 0851048188 nó 0214524684 nó seol ríomhphoist chuig liam@gaelscoiluidrisceoil.com, nó failte@gaelscoiluidrisceoil.com

Digital Literacy Initiative: Myon

Beimid ag díriú isteach ar litearthacht (Béarla) an leath –théarma seo agus tá áthas orainn go bhfuil Myon againn sa scoil do Rang 2 go Rang 6.  Moltar Myon a dhéanamh le do pháiste sa bhaile gach tráthnóna. Tá níos mó eolas mar gheall ar Myon thíos!

We are focusing on Literacy (English) this term for classes 2nd to 6th and using Myon to support children’s reading at home.  We recommend children use Myon as part of homework for at least 15 minutes per day.  Please see additional information below. 

myON is a computer program that helps teachers manage and monitor children’s independent reading practice. Each pupil chooses a book at his/her own level and reads it at his/her own pace. When finished, the pupil takes a short quiz on the computer – passing the quiz is an indication that the pupil has understood what has been read.

Teachers help each pupil choose books that are appropriate to his/her reading level. These will be challenging without being frustrating and will also be at a level at which the pupil can pass the quiz and experience success.

Turas Fíorúil / Virtual Tour

Nuacht / News

Nuacht

Clárú

Teagmháil

Féilire