Fáilte go
Gaelscoil Uí Drisceoil

Siobhán Ní Chatháin

PRÍOMHOIDE

Teachtaireacht ón bPríomhoide

Nuair a thosnaíonn páiste sa bhunscoil i nGaelscoil Uí Drisceoil, tá sé/sí mar bhall de phobal foghlamtha le héiteas agus sainspiorad gaelscolaíoch, ilchreidmheach, comhoideachasúil, leanbhlárnach is daonlathach.

When a child begins primary education at Gaelscoil Uí Drisceoil, he/she becomes a member of a learning community with a multi denominational, gaelic speaking, co educational, children centred and democratically run ethos. 

Clárú / Enrolment 2023-2024

A Thuismitheoirí,

Our application form for the 2023/2024 year is now available at the link above.

Please be aware of the dates below

The following are the arrangements for new pupils who wish to enrol for the School Year 2023/24

1st October 2022                         Application process will open for school year 2023/24

Friday 21st October 2022:           Open Morning for prospective parents : 9:30am Sharp

Friday 28nd October  2022:        Closing date for receipt of Application form

Friday 11th November  2022:      Offers to pupils

Friday 18th November 2022 :      Deadline for acceptance of offers

We are excited to welcome you to Gaelscoil Uí Drisceoil

While every effort will be made to accommodate your child this Application form doesn’t guarantee enrolement. We have a virtual tour on our website and we look forward to meeting you at our open morning on Friday 21st October .Our enrolment policy is on our website and all enrolment details. If you require any additional information please don’t hesitate to contact us on 0851048188, 021-4524684 or email failte@gaelscoiluidrisceoil.com or liam@gaelscoiluidrisceoil.com

Tá ár bhfoirm iarratais iniata is ar fáil faoi ‘CLARÚ’

Siad seo leanas na socruithe atá déanta againn do dhaltaí a bhfuil sé i gceist acu clárú don scoilbhliain 2023/2024

1Ú Deireadh Fómhair 2022   ; Tús le próiséis clárúcháin don scoil bhliain 2023/24

Dé hAoine 21ú Deireadh Fómhair 2022:        Maidin Oscailte do thuistí le bheith :9;30am Sharp

Dé hAoine, 28ú Deireadh Fómhair 2022:      Foirm Iarrtais le bheith sa scoil

Dé hAoine  11ú Samhain   2022:                  Tairiscintí go daltaí

Dé hAoine, 18ú Samhain 2022:                    Sprioc dáta le haghaidh glacadh  le hofráil

Táimid ar bís chun fáilte a chur romhaibh go Gaelscoil Uí Drisceoil .Cé go bhfuil súil againn go mbeidh áit sa scoil dod’ pháiste ní hionann an Fhoirm Iarratais seo a líonadh agus áit a bheith faighte sa scoil.Tá Turas fíoriúil ar shuíomh na scoile is tá míle fáílte romhaibh féachaint air chun blaiseadh de shaol na scoile a fháíl. Táimid ag súil libh a fheiscint ag an maidin oscailte ar an Aoine 21ú Deireadh Fómhair. Tá ár bpolasaí iontrála le fáil ar shuíomh na scoile chomh maith. Má tá a thuilleadh eolais uait ní gá ach glaoch ar an scoil ag 0851048188 nó 0214524684 nó seol ríomhphoist chuig failte@gaelscoiluidrisceoil.com

liam@gaelscoiluidrisceoil.com

Turas Fíorúil / Virtual Tour

Nuacht / News

Nuacht

Clárú

Teagmháil

Féilire