Polasaithe / Policies

Polasaí Iontrála / Admissions Policy (English Version)
View
Polasaí Úsaide Inghlactha / Aceptable Usage Policy
View
Polasaí Caomhnú Pháistí agus Measúnú Priacaile
View
An Beartas Um Chosaint Sonraí agus Choimeád Taifead
View
Data Protection Policy
View
Religious Instruction / Cleachtas Creidimh (English and Irish version)
View
Antibullying Policy (Irish and English Version)
View
Polasaí Úsaide Inghlactha - Aceptable Usage Policy
View
Ráiteas um Chumhdach leanaí/ Child Safeguarding Statement
View
Ráiteas Tinrimh - Attendance Policy
View
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta - Relationship and Sexuality Education
View
Polasaí Chogais Leighis- Substance Abuse Policy (English and Irish)
View
Administration of Medicine (Irish and English Version)
View
​Code of Behaviour - Cód Iompair
View
Polasaí Iontrála - Enrolment Policy
View
Polasaí Tacaíocht Foghlama - Learning Support, Resource Teaching and Special Educational Needs
View
Polasaí i leith an chlóis - ​Break-Time Policy
View
Bia Folláin - ​Healthy Eating Policy
View
Polasaí Measúnaithe
View
Polasaí Obairbhaile- Homework Policy (English and Irish version)
View
Córas spreagaidh chun Gaeilge a labhairt​
View