Teachtaireacht ón bPríomhoide / Message from the Principal

Nuair a thosnaíonn páiste sa bhunscoil i nGaelscoil Uí Drisceoil, tá sé/sí mar bhall de phobal foghlamtha le
héiteas agus sainspiorad gaelscolaíoch, ilchreidmheach, comhoideachasúil, leanbhlárnach is daonlathach.
Tá an scoil maoinithe ag an Roinn Oideachais is Scileanna and leantar Curaclam na Bunscoile. Bunaíodh sinn sa bhliain 2006 fén bhForas Patrúnachta agus táimid tiomanta de gach gnéithe de shaol na scoile a chur ar fáil go foirfe agus sinn ag deimhniú go néiríonn le páistí a gcumas a shaothrú go hiomlán i dtimpeallacht slán sabháilte atá taitneamhach is spreagúil. Deintear forbairt ar cháirdeas, talainn is meon fiosrach an pháiste le tacú ó oidí diograiseacha lán chailithe, Bord Bainistíochta is Cáirde na Scoile. Deintear na leanaí a ullumhú don saol amach rompu, don saol sa mheánscoil agus tugtar na scileanna cuí dóibh chun dearcadh dearfach a bheith acu i leith an tsaoil ionas gur féidir leo a gcumas iomlán a bhaint amach go sásta. Tá an tumoideachas sa ghaelainn, san oidhreacht is cultúr gaelach mar chroí lár na scoile mar aon leis an éatós ilchreideamhach.
Múintear gach ábhar trí mheán na gaelainne seachas béarla. Tacaíonn an ineistiú san infrastruchtúr go mór le heispéaras dearfach do phobal uile na scoile agus leis an gcaideán árd oideachais a churtear ar fáil.
Táimid ag tnúth go mór le fáilte a chur romhat go pobal Gaelscoil Uí Drisceoil.

When a child begins primary education at Gaelscoil Uí Drisceoil, he/she becomes a member of a learning community with a multi denominational, gaelic speaking, co educational, children centred and democratically run ethos. We are funded by The Department of Education and Skills and follow the Primary School Curriculum. Since our establishment in 2006 by An Foras Patrúnachta, we have committed ourselves to excellence in all aspects of school life, providing the children in our care with every opportunity to reach their full potential in a happy, safe and nurturing environment. Our school offers children possibilities to form friendships, develop talents and an enquiring mind, while benefiting from the expertise and enthusiasm of a highly skilled, qualified and committed teaching and coaching staff, supported by a Board of Management and Parents Committee. We prepare our students for life in secondary school and the world by equipping them with skills and a positive outlook to enable them to enjoy happy fulfilling lives.


At the heart of our school is the commitment to the values of a multi denominational education and the Irish language, heritage and culture, through the emersion system of education. All subjects are taught through the medium of Irish with the exception of English.
Significant investment in the school infrastructure ensures that the highest standard in teaching and learning are complemented by the quality of our facilities.
As we look forward to welcoming our newest members to the Gaelscoil Uí Drisceoil community, we reaffirm our motto ‘Mol an Óige is Tiocfaidh sí’, praise the youth and they will flourish, and to the gaelic proverb ‘Beatha Teaga í a labhairt ‘, the life of a language is in its speaking.

Le dea ghuí

Siobhán Ní Chatháin

PRÍOMHOIDE