Clárú/Enrolment

Clárú/Enrolment

Enrolment 2024-2025 /Clárú 2024-2025

Our application form for the 2024/2025 year is now available at the link above.

We are excited to welcome you to Gaelscoil Uí Drisceoil

While every effort will be made to accommodate your child this Application form doesn’t guarantee enrolment. We have a virtual tour on our website and we look forward to meeting you at our open morning on Friday 20st October .Our enrolment policy is on our website and all enrolment details. If you require any additional information please don’t hesitate to contact us on 0851048188, 021-4524684 or email or liam@gaelscoiluidrisceoil.com or failte@gaelscoiluidrisceoil.com

Tá ár bhfoirm iarratais iniata is ar fáil faoi ‘CLARÚ’

Táimid ar bís chun fáilte a chur romhaibh go Gaelscoil Uí Drisceoil .Cé go bhfuil súil againn go mbeidh áit sa scoil dod’ pháiste ní hionann an Fhoirm Iarratais seo a líonadh agus áit a bheith faighte sa scoil.Tá Turas fíoriúil ar shuíomh na scoile is tá míle fáílte romhaibh féachaint air chun blaiseadh de shaol na scoile a fháíl. Táimid ag súil libh a fheiscint ag an maidin oscailte ar an Aoine 20ú Deireadh Fómhair. Tá ár bpolasaí iontrála le fáil ar shuíomh na scoile chomh maith. Má tá a thuilleadh eolais uait ní gá ach glaoch ar an scoil ag 0851048188 nó 0214524684 nó seol ríomhphoist chuig  liam@gaelscoiluidrisceoil.com, nó failte@gaelscoiluidrisceoil.com

Expression of Interest

Please click on the link below and fill out details if you wish to put your child’s name on School Database for a possible place in our school.

Please view our Enrolment Policy on our website.
Prospective Parents are invited to an Open Evening in the year prior to their children beginning school.