Naíonra agus Cúram Iar Scoile -Naíonra Toddle Inn

Naíonra agus Cúram Iar Scoile -Naíonra Toddle Inn.

Tá an-áthas ar Toddle Inn ár gclár cúraim iarscoile a fhógairt ag tosú ar an Déardaoin 26 Lúnasa 2021 i Gaelscoil Uí Drisceoil.

Tá ár gcúram iarscoile ar fáil do mhic léinn Gaelscoil Uí Drisceoil ó naíonáin shóisearacha go rang a 6. Tá an tseirbhís ag feidhmiú i gcomhar le féilire na scoile agus oibreoidh sí ó 1.20 in – 5.30 in gach lá. Is féidir le páistí a gcuid obair bhaile a dhéanamh, le tacaíocht ón bhfoireann, i dtimpeallacht shocair. Tá neart gníomhaíochtaí spraíúla a oireann don aois agus tugtar tosaíocht don taobh amuigh áit a mbeidh go leor spraoi agus cluichí againn.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le: naionratoddleinn@gmail.com nó glaoigh ar Kelda ar 0879968600

Naíonra and After-School -Naíonra Toddle Inn .

Toddle Inn are very excited to announce our afterschool care program starting Thursday 26th August 2021 in Gaelscoil Uí Drisceoil.

Our after-school care is available to the students of Gaelscoil Uí Drisceoil from junior infants to 6th class.The service is operational in conjunction with the school calendar and will operate from 1.20 pm – 5.30 pm daily. Children can complete their homework, supported by staff, in a calm environment. There are plenty of age-appropriate, fun activities with priority given to the outdoors where we will have lots of fun and games.

For more information please contact: naionratoddleinn@gmail.com  or phone Kelda on 0879968600