Dátaí Tábhachtacha-Important Dates

Dia daoibh,

Tabhair faoi deara na dátaí is déanaí don dialann.

21-25ú Feabhra

Scoil dúnta don bhriseadh meántéarma/

School closed for midterm break.

16-18ú Márta

Scoil dúnta do lá Fhéile Pádraig/

School closed from the 16th-18th of March for St.Patrick’s Day

An Cóineartú

Beidh an cóineartú ar súil ar an 6ú Bealtaine do leanaí rang a 5 agus 6 a bhfuil ag iarraidh an tsacramint a dhéanamh. Caithfidh na teastais baiste a thabhairt isteach chuig Orla roimh an 15ú Márta/

The Confirmation will take place on the 6th of May for 5th and 6th Class students who wish to receive the sacrament. Baptismal certificates must be handed into Orla before the 15th of March.

An Chéad Chomaoineach

Beidh an Chéad Chomaoineach ar siúl ar an 11ú Meitheamh do leanaí Rang a dó a bhfuil ag iarraidh an tsacramint a dhéanamh. Caithfidh na teastais baiste a thabhairt isteach chuig Orla roimh an 15ú Márta/

The First Communion will take place on the 11th of June for 2nd class students who wish to receive the sacrament. Baptismal certificates must be handed into Orla before the 15th of March.

Míle buíochas

Buaiteoirí Comórtas Ealaíne an Chomhar Creidmheasa

Moladh mór do gach duine a ghlac páirt san Comórtas Ealaíne an Chomhar Creidmheasa le deanaí. Comhghairdeas spéisialta le Isabelle, Caoimhín agus Mairéad a bhuaigh duaiseanna. Maith sibh, is ealaíntóirí den scoth sibh!

Naíonra agus Cúram Iar Scoile -Naíonra Toddle Inn

Naíonra agus Cúram Iar Scoile -Naíonra Toddle Inn.

Tá an-áthas ar Toddle Inn ár gclár cúraim iarscoile a fhógairt ag tosú ar an Déardaoin 26 Lúnasa 2021 i Gaelscoil Uí Drisceoil.

Tá ár gcúram iarscoile ar fáil do mhic léinn Gaelscoil Uí Drisceoil ó naíonáin shóisearacha go rang a 6. Tá an tseirbhís ag feidhmiú i gcomhar le féilire na scoile agus oibreoidh sí ó 1.20 in – 5.30 in gach lá. Is féidir le páistí a gcuid obair bhaile a dhéanamh, le tacaíocht ón bhfoireann, i dtimpeallacht shocair. Tá neart gníomhaíochtaí spraíúla a oireann don aois agus tugtar tosaíocht don taobh amuigh áit a mbeidh go leor spraoi agus cluichí againn.

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le: naionratoddleinn@gmail.com nó glaoigh ar Kelda ar 0879968600

Naíonra and After-School -Naíonra Toddle Inn .

Toddle Inn are very excited to announce our afterschool care program starting Thursday 26th August 2021 in Gaelscoil Uí Drisceoil.

Our after-school care is available to the students of Gaelscoil Uí Drisceoil from junior infants to 6th class.The service is operational in conjunction with the school calendar and will operate from 1.20 pm – 5.30 pm daily. Children can complete their homework, supported by staff, in a calm environment. There are plenty of age-appropriate, fun activities with priority given to the outdoors where we will have lots of fun and games.

For more information please contact: naionratoddleinn@gmail.com  or phone Kelda on 0879968600

Céimniú Rang a 6

Céimniú Rang a 6 (2013- 2021). Slán libh a pháistí agus go n-éirí go geal libh sa Mheánscoil!!! Beimid uaigneach gan sibh.